Studiewijzers
Gedachten


Gedachten

Ideeën, begrippen en denkbeelden die iemand krijgt of bedenkt. Ons denkvermogen is een gave van God die wij naar eigen believen mogen gebruiken. Hoe wij denken, heeft grote invloed op onze houding en gedrag, en dus ook op onze status na dit leven. Rechtschapen gedachten voeren tot behoudenis; goddeloze gedachten voeren tot verdoemenis.