Studiewijzers
Kerk van Jezus Christus
vorige volgende


Kerk van Jezus Christus

Een georganiseerde groep gelovigen die de naam van Jezus Christus op zich heeft genomen door de doop en de bevestiging. Om de ware kerk te zijn, moet zij de kerk van de Heer zijn, moet zij zijn gezag, leringen, wetten en verordeningen hebben en zijn naam dragen. Christus zelf moet haar besturen door middel van vertegenwoordigers die Hij heeft aangewezen.