Studiewijzers
Kastijden, kastijding
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Kastijden, kastijding

Correctie of tuchtiging van personen of groepen met het oog op hun verbetering of versterking.