Studiewijzers
Kastijden, kastijding


Kastijden, kastijding

Correctie of tuchtiging van personen of groepen met het oog op hun verbetering of versterking.