Studiewijzers
Barmhartig, barmhartigheid


Barmhartig, barmhartigheid

De geest van erbarmen, tederheid en vergevensgezindheid. Barmhartigheid is een van Gods eigenschappen. Jezus Christus biedt ons barmhartigheid door zijn zoenoffer.