Studiewijzers
Zuiver, zuiverheid
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Zuiver, zuiverheid

Vrij van zonde of schuld; onberispelijk. Iemand wordt zuiver wanneer zijn gedachten en handelingen volkomen rein zijn. Wie gezondigd heeft, kan zuiver worden door te geloven in Jezus Christus, zich te bekeren en de verordeningen van het evangelie te ontvangen.