Studiewijzers
Cornelius


Cornelius

Een hoofdman in Caesarea die zich door Petrus liet dopen (Hand. 10). Vermoedelijk was hij de eerste uit de andere volken die lid werd van de kerk zonder zich eerst tot het judaïsme te bekeren. De doop van Cornelius en zijn gezin betekende het begin van de prediking van het evangelie tot de andere volken. Petrus, de hoofdapostel, die in die tijd de sleutels bezat van het koninkrijk van God op aarde, gaf leiding aan die prediking.