Studiewijzers
Sadrach


Sadrach

Sadrach, Mesach en Abed-Nego uit het Oude Testament, zijn drie Israëlitische jongemannen die samen met Daniël naar het paleis van Nebukadnezar, de koning van Babel, waren gebracht. Sadrachs Hebreeuwse naam is Hananja. De vier jongemannen weigeren zich te verontreinigen door te nemen van de spijs en drank van de koning (Dan. 1). De koning laat Sadrach, Mesach en Abed-Nego in een brandende oven werpen, maar zij worden op wonderlijke wijze behouden (Dan. 3).