Studiewijzers
Esajas


Esajas

De nieuwtestamentische (Griekse) vorm van de naam Jesaja. Esajas was ook een profeet die in de dagen van Abraham leefde (LV 76:100; 84:13).