Studiewijzers
Wassen, gewassen, wassingen
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Wassen, gewassen, wassingen

Lichamelijk of geestelijk reinigen. In symbolische zin kan iemand die zich heeft bekeerd, door de verzoening van Jezus Christus gereinigd worden van een leven bezwaard met zonde en de gevolgen daarvan. Bepaalde wassingen die verricht worden met het ware gezag van het priesterschap dienen als heilige verordeningen.