Studiewijzers
Peleg


Peleg

Zoon van Heber en achter-achterkleinzoon van Sem uit het Oude Testament. De aarde werd in zijn tijd verdeeld (Gen. 10:22–25).