Studiewijzers
Zoram, Zoramieten


Zoram, Zoramieten

Zoram, uit het Boek van Mormon, was de dienstknecht van Laban die zich bij Nephi en Lehi voegde op hun reis naar het beloofde land (1 Ne. 4:31–38). Wegens Zorams getrouwheid, gaf Lehi hem een zegen, net zoals aan zijn eigen zonen (2 Ne. 1:30–32). Zijn nakomelingen stonden bekend als de Zoramieten (Jakob 1:13).