Studiewijzers
Ring


Ring

Een van de bestuurlijke units van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Een ring bestaat uit een aantal wijken of gemeenten en heeft gewoonlijk vaste geografische grenzen. Sinds 1900 is in het Nederlandse taalgebied ring de officiële organisatorische term voor het Engelse stake, het woord voor pin in Jesaja 54:2. Het beeld van een stake is dat van een tent volgens deze beschrijving: ‘Maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast.’ Iedere pin, ofwel ring van Zion, draagt ertoe bij dat de kerk wordt gesteund of overeind gehouden zoals een tent of tabernakel door zijn pinnen. De ringen zijn de vergaderplaatsen voor de overblijfsels van het verstrooide Israël (LV 82:13–14; 101:17–21).