Studiewijzers
Genezen, genezingen


Genezen, genezingen

Weer gezond maken, zowel lichamelijk als geestelijk. De Schriften bevatten veel voorbeelden van wonderbaarlijke genezingen die de Heer en zijn dienstknechten hebben verricht.