Studiewijzers
Genezen, genezingen
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Genezen, genezingen

Weer gezond maken, zowel lichamelijk als geestelijk. De Schriften bevatten veel voorbeelden van wonderbaarlijke genezingen die de Heer en zijn dienstknechten hebben verricht.