Studiewijzers
Leraar, leren


Leraar, leren

Anderen kennis geven, vooral aangaande de waarheden van het evangelie, en hen tot rechtschapenheid leiden. Allen die anderen het evangelie leren, moeten door de Geest worden geleid. Alle ouders zijn leerkracht in hun eigen gezin. De heiligen dienen te streven naar instructie van de Heer en zijn leiders en moeten bereid zijn die te aanvaarden.

Onderwijzen met de Geest