Studiewijzers
Joden


Joden

Joden kunnen zijn (1) afstammelingen van Juda, een van de twaalf zonen van Jakob, (2) het volk van het vroegere zuidelijke koninkrijk (Juda), of (3) mensen die de godsdienst, de levensstijl en de tradities van het Judaïsme aanhangen, maar niet noodzakelijkerwijs Joods van geboorte zijn. Men is het woord Jood ten onrechte gaan gebruiken ter aanduiding van alle afstammelingen van Jakob. Het behoort echter alleen te worden gebruikt voor hen die deel uitmaakten van het koninkrijk Juda of, in de huidige tijd, voor hen die bij de stam Juda en zijn metgezellen horen.