Studiewijzers
Scheppen, schepping


Scheppen, schepping

Formeren, organiseren. Door middel van zijn Zoon, Jezus Christus, organiseerde God de elementen in de natuur om de hemelen en de aarde te formeren. God de Vader en Jezus hebben de mens naar hun eigen beeld geschapen (Moz. 2:26–27).