Studiewijzers
Evangeliën


Evangeliën

De vier kronieken of getuigenissen van Jezus’ sterfelijke leven en de gebeurtenissen in verband met zijn bediening die in de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament staan. Het zijn opgetekende getuigenissen van Christus’ leven, geschreven door Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Het boek 3 Nephi in het Boek van Mormon vertoont veel overeenkomsten met deze vier evangeliën uit het Nieuwe Testament.

De boeken van het Nieuwe Testament zijn oorspronkelijk geschreven in het Grieks. Het Griekse woord evangelie betekent ‘goed nieuws’. Het goede nieuws is dat Jezus Christus verzoening heeft gedaan, waardoor de gehele mensheid zal worden verlost van de dood en ieder mens naar zijn werken zal worden beloond (Joh. 3:16; Rom. 5:10–11; 2 Ne. 9:26; Alma 34:9; LV 76:69).

Zie ook Evangeliënharmonie in het aanhangsel.