Studiewijzers
Gerucht


Gerucht

Satan verspreidt geruchten en twisten — soms gedeeltelijk op waarheid gebaseerd — om de mensen te keren tegen God en alles wat goed is (Hel. 16:22; GJS 1:1). Een van de tekenen van de wederkomst van Jezus Christus is dat de mensen zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen (Matt. 24:6; LV 45:26; MJS 1:23).