Studiewijzers
Ether


Ether

De laatste Jareditische profeet uit het Boek van Mormon (Ether 12:1–2).

Het boek Ether

Een boek in het Boek van Mormon dat gedeelten bevat uit de kroniek van de Jaredieten, een groep mensen die vele eeuwen voor het volk van Lehi op het westelijk halfrond leefden. Het boek Ether is ontleend aan de 24 platen die gevonden zijn door het volk van Limhi (Mos. 8:8–9).

In de hoofdstukken 1–2 wordt verteld hoe de Jaredieten in de tijd van de toren van Babel uit hun eigen land vertrokken en hun reis begonnen naar wat nu bekendstaat als het Amerikaanse continent. In de hoofdstukken 3–6 staat dat de broer van Jared de voorsterfelijke Heiland ziet en dat de Jaredieten in acht boten reizen. In de hoofdstukken 7–11 wordt het verhaal voortgezet van de goddeloosheid die zo kenmerkend is voor grote delen van de Jareditische geschiedenis. Moroni, die later de kroniek van Ether bewerkt, schrijft in de hoofdstukken 12–13 over de wonderen die door geloof gebeuren, over Christus en over een nieuw Jeruzalem dat komen zal. In de hoofdstukken 14–15 staat hoe de Jaredieten een machtig volk werden, maar wegens goddeloosheid ten onder gaan door burgeroorlogen.