Studiewijzers
Plicht
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Plicht

In de Schriften een taak, opdracht of verantwoordelijkheid, vaak opgedragen door de Heer of zijn dienstknechten.