Studiewijzers
Geweten


Geweten

Het besef van goed en kwaad voortvloeiende uit het licht van Christus dat alle mensen bezitten (Mro. 7:16). Wij worden geboren met het natuurlijke vermogen om goed van kwaad te onderscheiden dankzij het licht van Christus dat eenieder ontvangt (LV 84:46). Dat vermogen wordt het geweten genoemd. Daardoor zijn wij verantwoordelijke schepselen. Ons geweten kan, net zoals andere vermogens, door zonde of misbruik afstompen.