Studiewijzers
Parel van grote waarde


Parel van grote waarde

Het koninkrijk van God op aarde wordt vergeleken met een ‘parel van grote waarde’ (Matt. 13:45–46).

De Parel van grote waarde is ook de titel van één van de vier schriftuurlijke boeken die gezamenlijk de standaardwerken vormen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De eerste uitgave van de Parel van grote waarde, die verscheen in 1851, bevatte onder andere materiaal dat nu te vinden is in de Leer en Verbonden. Sinds 1902 bevat de Parel van grote waarde (1) fragmenten uit Joseph Smiths vertaling van het boek Genesis, het boek Mozes geheten, en van Mattheüs 24, Mattheüs naar Joseph Smith geheten; (2) Joseph Smiths vertaling van een aantal Egyptische papyrusrollen die in 1835 in zijn bezit waren gekomen, het boek Abraham geheten; (3) een gedeelte uit Joseph Smiths geschiedenis van de kerk, geschreven in 1838, Geschiedenis van Joseph Smith geheten; en (4) de Geloofsartikelen, dertien verklaringen aangaande het geloof en de leer van de kerk.