Studiewijzers
Hemel


Hemel

De term hemel heeft in de Schriften twee fundamentele betekenissen: (1) de plaats waar God woont en het toekomstige thuis van de heiligen (Gen. 28:12; Ps. 11:4; Matt. 6:9), en (2) het uitspansel (Gen. 1:1, 17; Ex. 24:10). De hemel is duidelijk niet het paradijs, dat de tijdelijke verblijfplaats is van de getrouwe geest van hen die op deze aarde hebben geleefd en gestorven zijn. Jezus bezocht het paradijs na zijn dood aan het kruis, maar op de derde dag liet Hij Maria weten dat Hij nog niet bij de Vader was geweest (Luk. 23:39–44; Joh. 20:17; LV 138:11–37).