Studiewijzers
Elia
vorige volgende


Elia

Een oudtestamentische profeet die in de laatste dagen is teruggekeerd om de sleutels van de bevoegdheid tot verzegeling te verlenen aan Joseph Smith en Oliver Cowdery. Elia’s bediening vond plaats in het noordelijke koninkrijk Israël (1 Kon. 17–22; 2 Kon. 1–2). Hij had een groot geloof in de Heer en staat bekend om zijn vele wonderen. Op zijn verzoek zorgde God ervoor dat er drie en een half jaar lang geen regen viel. Hij wekte een jongen op uit de doden en riep vuur omlaag uit de hemel (1 Kon. 17–18). Het Joodse volk wacht nog steeds op de terugkeer van Elia, zoals Maleachi heeft geprofeteerd (Mal. 4:5). Hij blijft een genodigde gast op de vieringen van het Joodse Pascha, waar de deur voor hem openblijft en er altijd een stoel voor hem klaarstaat.

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat Elia als laatste profeet tot de tijd van Jezus Christus de verzegelbevoegdheid van het Melchizedeks priesterschap bezat. Hij is samen met Mozes op de berg van verheerlijking verschenen om de sleutels van het priesterschap over te dragen aan Petrus, Jakobus en Johannes (Matt. 17:3). Op 3 april 1836 is hij, samen met Mozes en anderen, in de Kirtlandtempel opnieuw verschenen om diezelfde sleutels over te dragen aan Joseph Smith en Oliver Cowdery (LV 110:13–16). Dit alles was ter voorbereiding op de wederkomst van de Heer, zoals vermeld in Maleachi 4:5–6.

De macht van Elia is de verzegelbevoegdheid van het priesterschap waardoor wat op aarde gebonden of ontbonden wordt ook in de hemel wordt gebonden of ontbonden (LV 128:8–18). In deze tijd zijn er op aarde gekozen dienstknechten van de Heer die de verzegelbevoegdheid bezitten en de verlossende verordeningen van het evangelie voor de levenden en de doden verrichten (LV 128:8).