Studiewijzers
Oorlog


Oorlog

Een strijd of gewapend conflict. De Heer kan alleen zijn goedkeuring aan oorlog hechten als allerlaatste middel voor de heiligen om hun gezin, bezit, rechten en vrijheid te verdedigen (Alma 43:9, 45–47).