Studiewijzers
Sluier


Sluier

Term die in de Schriften wordt gebruikt met de volgende betekenissen: (1) een symbool voor de scheiding tussen God en de mens, (2) een dunne doek waarmee het gelaat of het hoofd wordt bedekt, of (3) de door God gegeven vergetelheid waardoor de mens zich zijn voorsterfelijk bestaan niet herinnert.