Studiewijzers
Wonder


Wonder

Een buitengewone gebeurtenis die door de macht van God wordt teweeggebracht. Wonderen zijn een belangrijk onderdeel van het werk van Jezus Christus. Zij bestaan onder andere uit genezingen, doden weer tot leven brengen en opstanding. Wonderen maken deel uit van het evangelie van Jezus Christus. Ze kunnen alleen plaatsvinden wanneer er geloof is (Mark. 6:5–6; Mrm. 9:10–20; Ether 12:12).