Studiewijzers
Micha


Micha

Een profeet uit het Oude Testament, afkomstig uit Moreset-Gat op de vlakten van Juda, die in de tijd van koning Hizkia profeteerde (Micha 1:1–2).

Het boek Micha

Het boek Micha is het enige boek in het Oude Testament waarin vermeld wordt dat de Messias in Bethlehem zou worden geboren (Micha 5:1). In dit boek overlegt de Heer met zijn volk, spreekt over zijn goedheid jegens hen in het verleden en vergt van hen rechtvaardigheid, barmhartigheid en ootmoed (Micha 6:8).