Studiewijzers
Woord van God
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Woord van God

Aanwijzingen, geboden of een boodschap van God. Gods kinderen kunnen zijn woord rechtstreeks ontvangen door middel van openbaring door de Geest of uit de mond van zijn uitverkoren dienstknechten (LV 1:38).