Studiewijzers
Jakobus, broer van de Heer


Jakobus, broer van de Heer

Een broer van de Heer uit het Nieuwe Testament (Gal. 1:19); tevens broer van Jozef, Simon en Judas en een aantal zussen (Matt. 13:55–56; Mark. 6:3; Judas 1:1). Hij staat ook bekend als Jakobus de Rechtvaardige, die een belangrijke positie in de kerk te Jeruzalem bekleedde (Hand. 12:17; 15:13; 1 Kor. 15:7; Gal. 2:9–12). Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij de brief van Jakobus geschreven.

De brief van Jakobus

Een boek in het Nieuwe Testament. Oorspronkelijk was het een brief aan de alom verstrooide twaalf stammen van Israël, die waarschijnlijk vanuit Jeruzalem was geschreven. De brief bevat een aantal duidelijke uitspraken over praktische godsdienst, waaronder de belangrijke raad in hoofdstuk 1, dat als iemand in wijsheid tekortschiet, hij God om hulp moet vragen (Jak. 1:5–6; GJS 1:9–20). Hoofdstuk 2 gaat over geloof en werken. In de hoofdstukken 3–4 wordt gesproken over de noodzaak om de tong te beheersen. De heiligen worden vermaand geen kwaad over elkaar te spreken. In hoofdstuk 5 worden de heiligen aangespoord om geduld te hebben en om bij ziekte de ouderlingen om een zalving te vragen; er wordt ook gewezen op de zegeningen die het met zich meebrengt wanneer wij bijdragen tot andermans bekering.