Studiewijzers
Richteren, het boek


Richteren, het boek

Een boek in het Oude Testament. Het boek Richteren gaat over de geschiedenis van de Israëlieten vanaf de dood van Jozua tot aan de geboorte van Samuel.

De hoofdstukken 1–3 vormen een inleiding tot het hele boek Richteren. Er wordt op gewezen dat de Israëlieten, omdat zij hun vijanden niet hadden verdreven (Richt. 1:16–35), de gevolgen daarvan moesten dragen: verlies van geloof, huwelijken met niet-gelovigen en afgoderij. In de hoofdstukken 4–5 staan de ervaringen van Debora en Barak, die Israël verlosten van de Kanaänieten. De hoofdstukken 6–8 bevatten de geloofsversterkende ervaringen van Gideon, die gezegend werd door de Heer om Israël te kunnen verlossen van de Midianieten. In de hoofdstukken 9–12 wordt verhaald van verschillende mannen die richter in Israël waren, terwijl de meeste Israëlieten afvallig waren en door buitenlandse heersers geregeeerd werden. De hoofdstukken 13–16 bevatten het verhaal van de opkomst en val van de laatste richter, Simson. De laatste hoofdstukken, 17–21, kunnen worden omschreven als een nawoord waarin de ernst van Israëls zonden wordt onthuld.