Studiewijzers
Lamoni
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Lamoni

Een Lamanitische koning uit het Boek van Mormon die door de Geest van de Heer en de geïnspireerde inspanningen en leringen van Ammon werd bekeerd (Alma 17–19).