Studiewijzers
Lamoni


Lamoni

Een Lamanitische koning uit het Boek van Mormon die door de Geest van de Heer en de geïnspireerde inspanningen en leringen van Ammon werd bekeerd (Alma 17–19).