Studiewijzers
Oogst


Oogst

In de Schriften wordt het woord oogst soms figuurlijk gebruikt met de betekenis mensen tot de kerk brengen, ofwel tot het koninkrijk van God op aarde, of voor een tijd van oordeel, zoals de wederkomst van Jezus Christus.