Studiewijzers
Opstand


Opstand

De Heer tarten of weerstaan, onder andere door te weigeren zijn gekozen leiders te volgen en door moedwillig zijn geboden te overtreden.