Studiewijzers
Zalven


Zalven

Heel vroeger werden zij die bijzondere taken te verrichten kregen, zoals Aäron of de priesters of koningen die Israël zouden regeren, door de profeten van de Heer met olie gezalfd. Tegenwoordig betekent zalven in de kerk een weinig gewijde olie op iemands hoofd doen als onderdeel van een bijzondere zegen. Dit kan alleen gebeuren met de macht en het gezag van het Melchizedeks priesterschap. Na de zalving mag iemand die datzelfde priesterschap draagt de zalving verzegelen en een zegen uitspreken over degene die gezalfd is.