Studiewijzers
Izak


Izak

Een van de aartsvaders uit het Oude Testament. Zijn geboorte uit de hoogbejaarde Abraham en Sara was een wonder (Gen. 15:4–6; 17:15–21; 21:1–8). Abrahams bereidheid om zijn zoon Izak te offeren, was een zinnebeeld van God en zijn eniggeboren Zoon (Jakob 4:5). Izak was erfgenaam van de beloften van het verbond dat de Heer met Abraham had gesloten (Gen. 21:9–12; 1 Ne. 17:40; LV 27:10).