Studiewijzers
Wederkomst van Jezus Christus


Wederkomst van Jezus Christus

Christus zal aan het begin van het millennium terugkeren op aarde. Deze gebeurtenis betekent het einde van de sterfelijke proeftijd van deze aarde. De goddelozen zullen van de aarde worden verwijderd en de rechtvaardigen zullen in een wolk worden opgenomen terwijl de aarde wordt gereinigd. Hoewel niemand het tijdstip van Christus’ wederkomst precies weet, heeft Hij ons toch gevraagd te letten op bepaalde tekenen die aangeven dat de tijd nabij is (Matt. 24; MJS 1).