Studiewijzers
Jozua


Jozua

Een profeet en leider uit het Oude Testament, de opvolger van Mozes. Jozua werd in Egypte geboren vóór de uittocht van de kinderen van Israël (Num. 14:26–31). Jozua en Kaleb bevonden zich onder de 12 verspieders die naar Kanaän waren gestuurd. Alleen zij hadden goede berichten te melden (Num. 13:8, 16–33; 14:1–10). Jozua was 110 jaar oud toen hij stierf (Joz. 24:29). Hij is een groot voorbeeld van een profeet die tevens krijgsman was.

Het boek Jozua

Dit boek is naar Jozua genoemd omdat hij er de hoofdrol in speelt, niet omdat hij de schrijver was. De hoofdstukken 1–12 omvatten het relaas van de verovering van Kanaän. In de hoofdstukken 13–24 staat beschreven hoe de stammen van Israël het land onderling verdeelden. Het boek eindigt met Jozua’s laatste raadgevingen.

Twee gedenkwaardige verzen in het boek Jozua zijn het gebod van de Heer aan Jozua om de Schriften te overpeinzen (Joz. 1:8) en Jozua’s oproep aan het volk om de Heer trouw te blijven (Joz. 24:15).