Studiewijzers
Simeon


Simeon

De tweede zoon van Jakob en zijn vrouw Lea uit het Oude Testament (Gen. 29:33; 35:23; Ex. 1:2). Samen met Levi doodde hij de Sichemieten (Gen. 34:25–31). Jakobs profetie over Simeon staat in Genesis 49:5–7.

De stam Simeon

De afstammelingen van Simeon woonden vaak bij de stam Juda en binnen de grenzen van het koninkrijk Juda (Joz. 19:1–9; 1 Kron. 4:24–33). De stam Simeon trok samen met Juda ten strijde tegen de Kanaänieten (Richt. 1:3, 17). Later voegden zij zich ook bij de legers van David (1 Kron. 12:25).