Studiewijzers
Messias
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Messias

Een Aramees en Hebreeuws woord dat ‘de gezalfde’ betekent. In het Nieuwe Testament wordt Jezus de Christus genoemd, hetgeen het Griekse woord voor Messias is. Het duidt op de gezalfde profeet, priester, koning en verlosser, naar wiens komst de Joden reikhalzend uitkeken.

Veel Joden keken alleen uit naar iemand die hen zou bevrijden van de Romeinen en grotere nationale welvaart zou brengen. Vandaar dat de Messias, toen Hij kwam, door de leiders en vele anderen werd verworpen. Alleen de nederigen en getrouwen waren in staat in Jezus van Nazareth de ware Christus te zien (Jes. 53; Matt. 16:16; Joh. 4:25–26).