Studiewijzers
Wijsheid


Wijsheid

Het vermogen of de goddelijke gave om een juist oordeel te vellen. Iemand verkrijgt wijsheid door ervaring en studie en door Gods raad op te volgen. Zonder Gods hulp bezit de mens geen ware wijsheid (2 Ne. 9:28; 27:26).