Studiewijzers
Amos


Amos

Een profeet uit het Oude Testament die profeteerde tussen ongeveer 792 en 740 v.C., in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en Jerobeam, koning van Israël.

Het boek Amos

Een boek in het Oude Testament. Veel van Amos’ profetieën zijn een waarschuwing voor Israël en zijn buurlanden om tot rechtschapenheid terug te keren.

In de hoofdstukken 1–5 worden Israël en zijn buurlanden opgeroepen zich te bekeren. In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd dat de Heer zijn verborgenheden aan de profeten openbaart en dat Israël wegens overtreding vernietiging door een tegenstander te wachten staat. In de hoofdstukken 6–8 wordt, vele jaren voor de Assyrische inval, de val van Israël geprofeteerd. In hoofdstuk 9 staat de profetie dat Israël tot zijn eigen land zal worden teruggebracht.