Studiewijzers
Taal


Taal

Geschreven of gesproken woorden die in bepaalde structuren worden gecombineerd om informatie, gedachten en denkbeelden over te brengen. Uit de manier waarop wij ons bedienen van de taal blijkt hoe onze gevoelens jegens God en onze medemensen zijn. Bij de wederkomst van Jezus Christus zal de Heer het mensdom een zuivere taal geven (Zef. 3:8–9).