Studiewijzers
Mens


Mens

Wijst op het gehele mensdom, zowel mannelijk als vrouwelijk. Alle mannen en vrouwen zijn de letterlijke geestkinderen van een hemelse Vader. Bij hun geboorte op aarde ontvangen zij een fysiek, sterfelijk lichaam, dat geschapen is naar het beeld van God (Gen. 1:26–27). Allen die getrouw zijn in het ontvangen van de noodzakelijke verordeningen, het nakomen van hun verbonden en het bewaren van Gods geboden, zullen hun verhoging ontvangen en worden zoals God.

De mens, een geestkind van onze hemelse Vader

De mens, zijn potentieel om als zijn hemelse Vader te worden