Studiewijzers
Ambt, ambtsdrager


Ambt, ambtsdrager

Positie van gezag of verantwoordelijkheid in een organisatie. In de Schriften betekent het vaak een positie met priesterschapsgezag. Het kan ook slaan op de taken die gepaard gaan met die positie of de persoon die de positie bekleedt.