Studiewijzers
Nebukadnezar


Nebukadnezar

De koning van Babylon (604–561 v.C.), uit het Oude Testament, die Juda onderwierp (2 Kon. 24:1–4) en Jeruzalem belegerde (2 Kon. 24:10–11). De profeet Lehi ontving in ongeveer 600 v.C. het gebod uit Jeruzalem weg te vluchten zodat hij niet in ballingschap naar Babylon zou worden weggevoerd (1 Ne. 1:4–13) wanneer Nebukadnezar koning Zedekia en zijn volk zou wegvoeren (2 Kon. 25:1, 8–16, 20–22). Daniël verklaarde de dromen van Nebukadnezar (Dan. 2; 4).