Studiewijzers
Rentmeester, rentmeesterschap


Rentmeester, rentmeesterschap

Iemand die de zaken of het bezit van een ander beheert. Hetgeen de rentmeester beheert, wordt een rentmeesterschap genoemd. Alles op aarde behoort de Heer toe; wij zijn zijn rentmeesters. Wij zijn verantwoording verschuldigd aan de Heer, maar kunnen verslag uitbrengen van ons rentmeesterschap aan Gods bevoegde vertegenwoordigers. Wanneer wij door de Heer, of door zijn bevoegde dienstknechten, worden geroepen voor enig dienstbetoon, kan dat rentmeesterschap zowel geestelijke als stoffelijke zaken omvatten (LV 29:34).