Studiewijzers
Verlossen, verlossing, verlost


Verlossen, verlossing, verlost

Bevrijden of loskopen, in de zin van iemand door vrijkoping redden van knechtschap. Verlossing slaat op de verzoening door Jezus Christus en op de bevrijding van zonde. Jezus’ verzoening verlost de gehele mensheid van de lichamelijke dood. Wie in Hem geloven en zich bekeren, worden door zijn verzoening ook van de geestelijke dood verlost.