Studiewijzers
Aanbidden, aanbidding


Aanbidden, aanbidding

Liefde en eerbied voor God koesteren, Hem toegewijd zijn en Hem dienen (LV 20:19). Aanbidding omvat bidden, vasten, werken in de kerk, deelname aan evangelieverordeningen, en andere praktijken die blijk geven van toewijding aan God en liefde voor Hem.