Studiewijzers
Vasten


Vasten

Zich vrijwillig onthouden van voedsel of drinken teneinde tot de Heer te naderen en zijn zegen af te smeken. Bij het individueel en groepsgewijs vasten behoort ook te worden gebeden om begrip van Gods wil en om het vermogen grotere geestkracht te ontwikkelen. Het vasten is altijd een kenmerk van ware gelovigen geweest.

Tegenwoordig wordt er in de kerk iedere maand één sabbat gereserveerd voor het vasten. Gedurende die vasten nemen de kerkleden enige tijd geen voedsel en drinken tot zich. Vervolgens dragen zij het daardoor uitgespaarde bedrag af aan de kerk. Dit geld wordt aangeduid als een vastengave. De kerk gebruikt de vastengaven om de armen en behoeftigen bij te staan.